Nombre de testimonis al tema Foxy

9 nov., 2014Temes wordpress0 comments

Una de les opcions que ofereix el tema Foxy (Elegant Themes) es la de posar petits testimonis a la pàgina d’inici. No són més que opinions (amb avatar o foto si s’escau) de gent respecte la pàgina o algun apartat de la mateixa.

Per defecte, només es mostren 2 testimonis dels que s’hagin configurat, escollits en ordre i manera aleatòria. Si volem que n’apareguin més, hem de fer ús dels nostres coneixements de wordpress i una mica de php. Així doncs, haurem d’obrir l’arxiu front-page.php contingut a la carpeta del corresponent tema (wp-contents/themes/Foxy) i desplaçar-nos fins trobar alguna cosa similar a:

Arxiu front-page.php

……

if ( 'on' == et_get_option( 'foxy_show_testimonials', 'false' ) ) {

$args = array(‘orderby’ => ‘rand’, ‘post_type’ => ‘testimonial’, ‘posts_per_page’ => 6,);

$et_testimonials_query = new WP_Query( apply_filters(‘et_home_testimonials_query_args’, $args ) );

if ( $et_testimonials_query->have_posts() ) :

Llavors, on trobem ‘posts_per_page’ posem el nombre que sigui necessari i ja està.