Col·lectiu de Dones en l’Església

Col·lectiu de Dones en l’Església

CLIENT
CDE
Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat

TASCA
Conversió de la pàgina web estàtica del Col·lectiu a un nova pàgina amb contingut dinàmic

DATA DE PUBLICACIÓ
Juliol 2011

CATEGORIA
Pàgina web

Pàgina web del projecte