Cristianisme al Segle XXI

Cristianisme al Segle XXI

CLIENT
Associació Cristianisme al Segle XXI

TASCA
Creació d’un blog dinàmic de disseny adaptatiu per a les activitats de l’Associació, en substitució de l’antiga pàgina web estàtica creada el 2010

DATA DE PUBLICACIÓ
Gener 2014

CATEGORIA
Blogs

Pàgina web del projecte

L’Associació

L’Associació Cristianisme al Segle XXI és una plataforma d’entitats per la inculturació moderna del cristianisme i pel foment del diàleg intercristià i interreligiós.
Una plataforma per facilitar la comunicació entre cristians per conversar lliurement sobre temes, per cercar mitjans per trobar resposta a les inquietuds relatives a l’espiritualitat, a la fe i a l’Església, i contribuir a una formulació de la fe cristiana amb el llenguatge i paradigmes del segle XXI.

L’objectiu

La intenció de l’encàrrec és transformar l’antiga pàgina web estàtica de l’associació en un blog dinàmic i atractiu, i que permeti la interacció amb els lectors.
El nou format ha de conservar la informació antiga,  reorganitzant-la perquè sigui més fàcilment localitzable, i incorporar la possibilitat de rebre comentaris en els apartats dinàmics. El nou disseny cal que permeti la correcta visualització en dispositius mòbils i tauletes.

De web a blog

 

El blog s’ha creat amb el gestor de continguts WordPress i partint d’una plantilla d’Elegant Themes.

La plantilla escollida permet una visualització molt atractiva de la pàgina inicial, en la qual prenen molta força les imatges de les entrades destacades, i després segueix amb una estructura de 3 columnes molt versàtil, que va minvant en relació a la mida del dispositiu des del qual es visualitza. Això permet que fins i tot en dispositius molt petits conservi l’impacte visual i la nitidesa del disseny.

La nova proposta manté una part d’informació estàtica, que ja estava present en la pàgina antiga, i incorpora el format de notícies del blog com a reclam per a totes les noves informacions que s’hi afegeixen: activitats, sessions d’espai obert, congressos, propostes de lectures, recomanacions, etc.

Hi prenen especial rellevància el paper de les editorials, que es publiquen amb una periodicitat més o menys mensual.

Simplicitat estructurada

 

El disseny del blog permet que la informació estigui sempre estructurada d’una manera neta i clara, i permet jugar amb elements visuals en la capçalera que donen força als nous continguts o als continguts que es vulgui destacar.

La tipografia també propicia la jerarquització i personalització de cada element, i ajuda a donar la sensació d’amplitud i netedat de tot el blog.