Postgraduate Certificate in CLIL

Postgraduate Certificate in CLIL

CLIENT
UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

TASCA
Creació d’una pàgina web per a la difusió del Postgrau d’especialització didàctica en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE).

DATA DE PUBLICACIÓ
Juny 2014

CATEGORIA
Web

Pàgina web del projecte

Un nou postgrau

Un càrrec definit i acotat: la creació d’una pàgina web senzilla per fer difusió del CLIL, un nou Postgrau de la UAB d’especialització didàctica en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE).

Els responsables

Els centres responsables del màsters són la Facultat de Ciències de l’Educació, la Facultat de Traducció i Interpretació i el Departament de Filologia Anglesa i Germanística, amb la col·laboració del Servei d’Idiomes de la UAB i amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

El punt de partida

Partíem d’un únic document per definir el disseny: una imatge, en forma de núvol de termes, que volien que féssim servir com a possible logotip o capçalera de la pàgina web.

Com que la imatge era poc atractiva visualment, vam buscar una altra imatge que pogués donar força a la capçalera i que pogués permetre la inclusió del núvol de termes sense que el resultat quedés incongruent.

Les proves

Vam buscar idees que tinguéssin a veure amb el fet d’escriure paraules i amb la sintonia de llapis de diferents colors, com inspira la idea del núvol de termes de diferents tonalitats combinades.

La imatge que finalment vam fer servir dona un vitalitat hortizontal uniforme a la capçalera, i com que carrega el pes a la part superior, permet que el núvol de termes, lleugerament retocat cromàticament, quedi integrat a la part central com si el color de cada paraula fos el resultant dels encenalls de la imatge.