Projecte TRACES

Projecte TRACES

CLIENT
TRACES
Base de dades de Llengua i Literatura Catalanes

TASCA
Renovació de la pàgina web del projecte TRACES per fer el seu disseny adaptatiu als dispositius mòbils i possibilitar la inclusió d’un espai dinàmic de notícies

DATA DE PUBLICACIÓ
Juny 2015

CATEGORIA
Web

Pàgina web del projecte